Pressträff med Ibrahim Baylan och Anders Tegnell

Måndag den 12 juli bjuder näringsminister Ibrahim Baylan in till digital pressträff med anledning av regeringens plan för avveckling av restriktioner. Vid pressträffen medverkar även statsepidemiolog Anders Tegnell.

Pressträff med Ibrahim Baylan och Anders Tegnell

Deltavarianten fortsätter att öka sin andel i Sverige

Det totala antalet fall av covid-19 ligger på en fortsatt låg nivå. Samtidigt utgör deltavarianten en allt större andel av fallen, och misstänkta fall rapporteras nu i alla landets regioner. För att minska risken för nya utbrott och ökad smittspridning krävs en hög vaccinationstäckning, testning och smittspårning enligt gällande vägledningar, och att alla följer smittskyddsåtgärderna.

Deltavarianten fortsätter att öka sin andel i Sverige

Folkhälsomyndighetens nya scenarier för smittspridningen

Folkhälsomyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram tre nya scenarier för hur smittspridningen kan se ut 1 juli till 30 september. Alla scenarier indikerar låg smittspridning under sommaren och två visar en liten uppgång av smittan till hösten.

Folkhälsomyndighetens nya scenarier för smittspridningen

Nya beslut med anledning av gällande rekommendationer för Covid-19

Nationella ledningsgruppen har fattat följande beslut kring verksamhetsåtergångar med hänsyn till nya rekommendationer för Covid-19.

Förbundschefen beslutade:

 • Att Hyresgästföreningen kommer att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd som gäller fram till den 31 september. ”Enligt de allmänna råden bör individer bland annat stanna hemma vid symtom på covid-19, begränsa nya nära kontakter, arbeta hemifrån så ofta det är möjligt samt hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel”, samt följa de nya utomhusrestriktioner som gäller från 1 juni.
 • Att testverksamhet med medlemsvärvning vid dörr, startar upp sista veckan i augusti.
 • Att de regionala återgångsplanera för arbete på kontoren kommer att börja gälla från 1 oktober 2021.
 • Att besluten kan komma att ändras utifrån Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer.

Medlemsrekryteringen via dörr kommer att starta upp med ett nationellt samordnat test där en liten grupp går ut och rekryteringar i slutet av augusti. Testet kommer att utvärderas löpande och tidigast under september kommer rekryteringen att starta upp i större skala.

Detta gäller inom Hyresgästföreningen Nynäshamn med anledning av Corona uppdaterad 2021-06-24 #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika

All verksamhet inom Hyresgästföreningen Nynäshamn är inställd, det innebär att vi inte genomför några fysiska möten eller andra aktiviteter.

Just nu planerat Hyresgästföreningen Nynäshamn för en uppstart tidigast den 1 oktober 2021 om det skulle var möjligt.

Detta gäller så väl interna möten inom organisationen samt med samarbetsparter och fastighetsägare.

När det gäller våra lokaler är all ny bokning och uthyrning är stoppad, detta för att vi inte ska bidra till att smittan i landet sprids vidare detta enligt Förbundsstyrelsen 2020-08-19.

Lokala Hyresgästföreningars årsmöte 2021 flyttat till 2022

Detta gäller samtliga lokala Hyresgästföreningar

Vår växel 070 697 27 44 är öppen men med mycket begränsad bemanning för information om telefontid se http://telefontid.hgfnynas.com.

Hyresgästföreningen Region Stockholms kontor Arenavägen 63 är stängt för besökare tillsvidare men man finns på tfn 0771 443 443.

Dessa regler gäller tillsvidare men kan komma att ändras med kortvarsel. För aktuell information besök https://corona.hgfnynas.se/ eller ring växeln 070 697 27 44.

Jonas Carlsson
Ordförande
Hyresgästföreningen Nynäshamn

Digitala vaccinationsbevis för resande inom EU klara från 1 juli

Den 1 juli kommer de nya digitala vaccinationsbevisen för covid-19 att lanseras. Inom kort kommer den digitala tjänsten även innehålla bevis om att man testat negativt eller om man tillfrisknat från covid-19.

Digitala vaccinationsbevis för resande inom EU klara från 1 juli

Lättnader av pandemiregler: Kvarterslokaler och utomhusverksamhet

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen har den 9 juni 2021 fattat beslut om

 • att öppna kvarterslokalerna på följande premisser, från den 1 juni.
 • följande rekommendationer för utomhusaktiviteter.

Bakgrund: regeringens beslut

Hyresgästföreningens förbundsstyrelse har tidigare beslutat att hålla de kvarterslokaler vi har till förfogande helt stängda, sedan pandemins början 2020 och fram till nu. Den verksamhet vi vanligen bedrivit i bostadsområdena har under 2020 och våren 2021 varit sparsam, i syfte att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Nu ändras dessa beslut, i linje med regeringens och Folkhälsomyndighetens direktiv.

Regeringen har nu beslutat om vissa lättnader av restriktionerna för bl.a. förenings- och utomhusverksamhet: Från den 1 juni 2021 är för inomhusarrangemang deltagartaket som huvudregel fortsättningsvis åtta deltagare.

Om deltagarna anvisas en sittplats med tillbörligt avstånd emellan kan dock upp till 50 deltagare tillåtas.

För arrangemang utomhus får maximalt 100 deltagare delta, förutsatt att deltagarna inte anvisas en sittplats, då upp till 500 deltagare kan tillåtas.

Kvarterslokalerna

 • Kvarterslokalerna öppnas för upp till 8 personer
 • I stora lokaler kan i undantagsfall fler personer samlas, sittande
 • Ingen uthyrning eller utlåning får ske till privatpersoner och lokalerna får inte, avsett vem som lånar/hyr lokalen, användas till fester.

Med de nya riktlinjerna från regeringen och från Folkhälsomyndigheten kan nu Hyresgästföreningens kvarterslokaler öppna för egen verksamhet, med upp till 8 personer närvarande.

I de fall då det i en kvarterslokal finns utrymme att placera ut fler än 8 stolar med två meters avstånd, så kan antalet om 8 personer i undantagsfall överskridas.

Få av våra lokaler rymmer maxtaket om 50 personer. Det är ändå mycket viktigt att det i alla de fall där deltagarna blir fler än 8, sker i en lokal som är så rymlig att alla de personer som sitter har stolar som kan placeras ut med två meters avstånd.

Mat och dryck får förtäras som vanligt, men på ett smittsäkert sätt, utan att trängsel kan uppstå (gärna t.ex. portionsförpackat eller liknande).

Trygg in- och utpassage

Om möten och aktiviteter skulle få ett deltagande med fler än 8 personer, i de lokaler som klarar avståndskraven, är rekommendationen att ordna så att alla går in en och en och utan att trängsel uppstår vid in- och utpassage. Arrangören bör dessutom alltid tänka på att det tar lite mer tid än vanligt att upprätthålla avstånd mm. och därför se till att ha god tid på sig.

Att öppna kvarterslokalerna innebär ett stort eget ansvar hos våra föreningar för att se till att regeringens riktlinjer och Folkhälsomyndighetens rekommendationer hålls.

Ingen uthyrning

Vid uthyrning av kvarterslokaler till privatpersoner kan Hyresgästföreningen inte ta ansvar för att rätt antal personer och avstånd hålls. Kvarterslokalerna bör därför användas endast till Hyresgästföreningens egen verksamhet – eller i samarbeten med andra organisationer (t.ex. ABF, PRO, m.fl.), på sådant vis så att våra förtroendevalda och/eller anställda kan ta fullt ansvar för lokalernas användning och för att riktlinjerna följs.

Oavsett vem som använder lokalen kan den inte användas till fester. Restriktionerna om antal deltagande ska gälla vid alla tillfällen.

Anställd personal ska heller inte använda kvarterslokalerna.

Förslag på möjliga aktiviteter

Aktiviteter som kan vara möjliga och rimliga att hålla i kvarterslokalerna under dessa premisser bör t.ex. vara: förenings- och styrelsemöten, studiecirklar, utbildningar och kurser, barn- och ungdomsverksamhet, läxhjälp, språkcaféer, stick-/syjunta, bokklubbar mm. Allt under förutsättning att antalet deltagare och möjlighet till avstånd följer direktiven.

Utomhusverksamhet

Utomhusaktiviteter kan samla upp till 100 personer, med avstånd.

Regeringens och Folkhälsomyndighetens riktlinjer innebär även att Hyresgästföreningen kan tydliggöra möjligheten till utomhusaktiviteter. Enligt besluten kan vi från den 1 juni 2021 samla upp till maximalt 100 personer utomhus.

Det är dock fortsatt mycket viktigt att alla aktiviteter anordnas så att alla deltagare kan hålla ordentligt avstånd till varandra under hela tiden aktiviteten varar, liksom när man går till eller från arrangemanget.

Mat och dryck får förtäras som vanligt, men på ett smittsäkert sätt, så att inte trängsel kan uppstå (gärna t.ex. portionsförpackat eller liknande).

Förslag på möjliga aktiviteter

Exempel på verksamheter som från den 1 juni kan bedrivas utomhus, med upp till 100 personer samlade, är barn- och ungdomsverksamhet, bomöten och liknande träffar, kampanjarbete (mot marknadshyra mm.) och värvarmöten utomhus.

Men även sådant som gemensam trädgårdsodling, trygghetsvandringar/boendeprotokoll, nattvandringar, tipspromenader, gym-, dans- och yogapass, konst- och fotoevenemang mm. är nu möjligt att genomföra i mindre grupper.

Förutsättningen till all aktivitet är dock att alla kan hålla rätt avstånd till varandra.

Fler vaccinationscentraler i norr än söder

Region Stockholm har nu 27 vaccinationsmottagningar men majoriteten ligger i norra länet, och ingen längst ner i söder, i Nynäshamn. Det är inte tillräckligt bra, säger Nynäshamnspolitikern Harry Bouveng (M), som samtidigt har en viss förståelse för att det är komplicerat. Hör mer i videon ovan.

Fler vaccinationscentraler i norr än söder

Detta gäller inom Hyresgästföreningen Nynäshamn med anledning av Corona uppdaterad 2021-05-28 #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika

All verksamhet inom Hyresgästföreningen Nynäshamn är inställd, det innebär att vi inte genomför några fysiska möten eller andra aktiviteter.

Just nu planerat Hyresgästföreningen Nynäshamn för en uppstart tidigast den 1 september 2021 om det skulle var möjligt.

Detta gäller så väl interna möten inom organisationen samt med samarbetsparter och fastighetsägare.

När det gäller våra lokaler är all ny bokning och uthyrning är stoppad, detta för att vi inte ska bidra till att smittan i landet sprids vidare detta enligt Förbundsstyrelsen 2020-08-19.

Lokala Hyresgästföreningars årsmöte 2021 flyttat till 2022

Detta gäller samtliga lokala Hyresgästföreningar

Vår växel 070 697 27 44 är öppen men med mycket begränsad bemanning för information om telefontid se http://telefontid.hgfnynas.com.

Hyresgästföreningen Region Stockholms kontor Arenavägen 63 är stängt för besökare tillsvidare men man finns på tfn 0771 443 443.

Dessa regler gäller tillsvidare men kan komma att ändras med kortvarsel. För aktuell information besök https://corona.hgfnynas.se/ eller ring växeln 070 697 27 44.

Jonas Carlsson
Ordförande
Hyresgästföreningen Nynäshamn

Detta gäller inom Hyresgästföreningen Nynäshamn med anledning av Corona uppdaterad 2021-05-20 #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika

All verksamhet inom Hyresgästföreningen Nynäshamn är inställd, det innebär att vi inte genomför några fysiska möten eller andra aktiviteter.

Utomhus aktiviteter är inte tillåtna från den 29 oktober 2020.

Just nu har vi börjat planerat för en uppstart tidigast den 1 september 2021 om det skulle var möjligt.

Detta gäller så väl interna möten inom organisationen samt med samarbetsparter och fastighetsägare.

När det gäller våra lokaler är all ny bokning och uthyrning är stoppad, detta för att vi inte ska bidra till att smittan i landet sprids vidare detta enligt Förbundsstyrelsen 2020-08-19.

Lokala Hyresgästföreningars årsmöte 2021 flyttat till 2022

Detta gäller samtliga lokala Hyresgästföreningar

Vår växel 070 697 27 44 är öppen men med mycket begränsad bemanning för information om telefontid se http://telefontid.hgfnynas.com.

Hyresgästföreningen Region Stockholms kontor Arenavägen 63 är stängt för besökare tillsvidare men man finns på tfn 0771 443 443.

Dessa regler gäller tillsvidare men kan komma att ändras med kortvarsel. För aktuell information besök https://corona.hgfnynas.se/ eller ring växeln 070 697 27 44.

Jonas Carlsson
Ordförande
Hyresgästföreningen Nynäshamn

Aktuellt från Hyresgästföreningen Nynäshamn

Lista: Så ska Sverige öppnas upp i fem steg

STEG 1

 • På biografer, teatrar och andra evenemang med sittplatser inomhus tillåts 50 personer
 • På sport-, kultur- och andra evenemang utomhus med stående publik tillåts 100 personer
 • På sport-, kultur- och andra evenemang utomhus med sittplatser tillåts 500 personer
 • Motionslopp och tävlingar som orientering, segling och cykel tillåts för 150 personer
 • För loppisar och andra marknader gäller inte längre regeln om åtta personer för offentliga tillställningar
 • För Liseberg, Gröna Lund, Skara sommarland och andra permanenta tivolin tillåts en person per 20 kvadratmeter
 • Krogar och barer tillåts servera alkohol till klockan 22 och tillåts ha öppet till 22.30
 • Sommarläger och andra aktiviteter för barn tillåts
 • Mindre cuper och tävlingar för barn både inomhus och utomhus tillåts

STEG 2 – 1 JULI

 • Taket för antalet deltagare på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus att höjas till 50 personer. Om deltagarna anvisas en sittplats kan taket höjas till 300 personer.
 • På arrangemang utomhus utan anvisad sittplats kan 600 personer delta. På arrangemang med sittplats är deltagartaket 3000 personer.
 • Motionslopp kan ha 900 utövare.
 • Maxantal för privata sammankomster höjs från åtta till 50 personer.
 • Rådet om att endast umgås med den närmste kretsen tas bort.
 • Rådet till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten och stämmor på distans lättas upp.
 • Serveringsställen får hålla öppet längre och regler för maxantal per sällskap och avstånd mellan sällskap tas bort för servering utomhus. Det blir även tillåtet att servera mat och dryck stående utomhus.

STEG 3 – MITTEN PÅ JULI

 • Passagerarbegränsningarna för långväga kollektivtrafik med buss och tåg planeras att tas bort i mitten av juli.
 • Kommunernas möjlighet att besluta om vistelseförbud på särskilt angivna platser upphävs
 • Rådet om munskydd i kollektivtrafiken tas bort
 • Regleringen med ett visst antal kvadratmeter per person i inomhus och utomhusmiljö tas bort, även om trängsel fortsatt ska undvikas.

STEG 4 – PRELIMINÄRT I SEPTEMBER

 • Deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster och offentliga sammankomster tas fort
 • Begränsningar för privata sammankomster tas bort
 • Regleringarna på serveringsställen inomhus tas bort helt

Källa: svt.se

Kommunstyrelsen kan besluta om vistelseförbud

Sedan 11 mars har kommuner möjlighet att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på andra liknande särskilda platser om det finns påtaglig risk för trängsel. 12 fler ord

Kommunstyrelsen kan besluta om vistelseförbud

Detta gäller inom Hyresgästföreningen Nynäshamn med anledning av Corona uppdaterad 2021-05-06 #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika

All verksamhet inom Hyresgästföreningen Nynäshamn är inställd, det innebär att vi inte genomför några fysiska möten eller andra aktiviteter.

Utomhus aktiviteter är inte tillåtna från den 29 oktober 2020.

Detta gäller så väl interna möten inom organisationen samt med samarbetsparter och fastighetsägare.

När det gäller våra lokaler är all ny bokning och uthyrning är stoppad, detta för att vi inte ska bidra till att smittan i landet sprids vidare detta enligt Förbundsstyrelsen 2020-08-19.

Lokala Hyresgästföreningars årsmöte 2021 flyttat till 2022

Detta gäller samtliga lokala Hyresgästföreningar

Vår växel 070 697 27 44 är öppen men med mycket begränsad bemanning för information om telefontid se http://telefontid.hgfnynas.com.

Hyresgästföreningen Region Stockholms kontor Arenavägen 63 är stängt för besökare tillsvidare men man finns på tfn 0771 443 443.

Dessa regler gäller tillsvidare men kan komma att ändras med kortvarsel. För aktuell information besök https://corona.hgfnynas.se/ eller ring växeln 070 697 27 44.

Jonas Carlsson
Ordförande
Hyresgästföreningen Nynäshamn

Aktuellt från Hyresgästföreningen Nynäshamn

Information om dispens från att genomföra årsmöten i LH under 2021

Tidigare har förbundsstyrelsen beslutat att ge LH dispens att genomföra årsmöten senast den 30 juni 2021.

Förbundsstyrelsen behandlade den 21 april frågan om ytterligare förlängning av dispensen för årsmöten i LH. Styrelsen konstaterade att Corona-smittan är fortsatt hög i landet och att FHM rekommenderar alla föreningar att skjuta upp årsmöten eller genomföra dem digitalt. Styrelsen konstaterade att det är högst osannolikt att det är möjligt att genomföra fysiska årsmöten i LH senast den 30 juni. En möjlig lämplig tidpunkt för genomförande av årsmöten skulle då tidigast infalla under hösten 2021, exempelvis senast den 31 oktober 2021. Eftersom det då endast återstår några få månader till dess ordinarie årsmöte ska hållas enligt stadgarna (senast februari 2022) ansåg förbundsstyrelsen, för att undvika alltför täta årsmöten, att dispens skulle gälla för LH-årsmöten till dess ordinarie årsmöte ska hållas 2022.

Förbundsstyrelsen ville dock betona att det självklart är möjligt att hålla årsmöten digitalt, under förutsättning att det är demokratiskt godtagbart.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lokala hyresgästföreningar kan genomföra digitala årsmöten – under förutsättning

att de demokratiska förutsättningarna finns på plats. Om situationen tillåter kan det digitala mötet kombineras med fysisk sammankomst för en mindre grupp,

att i de fall digitalt årsmöte inte är möjligt att genomföra, har lokala hyresgästföreningar dispens från stadgarnas krav att genomföra årsmöten årligen till dess ordinarie årsmöte hålls 2022, att medlemmar med förtroendeuppdrag i de lokala hyresgästföreningar som inte håller årsmöte 2021 behåller sina uppdrag till ordinarie årsmöte 2022, samt

att de förtroendevalda som vid årsmötet 2021 skulle ha avgått eller stått till omval avgår eller står istället till omval 2022, och de förtroendevalda som hade ett år kvar på sitt uppdrag 2021, har kvar sitt uppdrag ytterligare ett år när årsmöten hålls 2022.

Många lediga vaccinationstider i Region Stockholm

Lyssna: Lediga tider och vaccinationstaktDet finns ett stort antal lediga vaccinationstider för de som är 75 år och äldre på de vaccinationsmottagningar som håller öppet under påskhelgen i region Stockholm. Just nu vaccinerar alla regioner i landet personer i fas 2, som bland annat innefattar alla som 65 år och äldre, men vilka åldersgrupper inom…

Många lediga vaccinationstider i Region Stockholm

Detta gäller inom Hyresgästföreningen Nynäshamn med anledning av Corona uppdaterad 2021-03-24 #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika

All verksamhet inom Hyresgästföreningen Nynäshamn är inställd, det innebär att vi inte genomför några fysiska möten eller andra aktiviteter.

Utomhus aktiviteter är inte tillåtna från den 29 oktober 2020.

Detta gäller så väl interna möten inom organisationen samt med samarbetsparter och fastighetsägare.

När det gäller våra lokaler är all ny bokning och uthyrning är stoppad, detta för att vi inte ska bidra till att smittan i landet sprids vidare detta enligt Förbundsstyrelsen 2020-08-19.

Detta gäller samtliga lokala Hyresgästföreningar

Vår växel 070 697 27 44 är öppen men med mycket begränsad bemanning för information om telefontid se http://telefontid.hgfnynas.com.

Hyresgästföreningen Region Stockholms kontor Arenavägen 63 är stängt för besökare tillsvidare men man finns på tfn 0771 443 443.

Dessa regler gäller tillsvidare men kan komma att ändras med kortvarsel. För aktuell information besök https://corona.hgfnynas.se/ eller ring växeln 070 697 27 44.

Jonas Carlsson
Ordförande
Hyresgästföreningen Nynäshamn

Aktuellt från Hyresgästföreningen Nynäshamn