8 december

Från och med den 8 december har regeringen infört nya restriktioner för att dämpa smittspridningen. Dessa gäller till 31 januari 2022 såvida smittan inte ökar.

Följande gäller:

· Håll avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus.

· Undvik trängsel i kollektivtrafik genom att undvika rusningstrafik eller använda andra färdsätt.

· Använd munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel.

· Stanna hemma och testa dig vid symtom. 

· Vaccinera dig om du kan. 

För Hyresgästföreningen innebär detta att verksamheten pågår som vanligt men med vissa justeringar:

· Vi följer utvecklingen.

· Vi följer FHM allmänna råd.

· Öppna julfester ställs in eller flyttas fram.

· Kontoren är öppna som vanligt (Håll avstånd

· Lokaler öppna som vanligt (Håll avstånd

· Värvningen igång (med försiktighetsåtgärder vid behov)

Jonas Carlsson
Ordförande
Hyresgästföreningen Nynäshamn

Regeringen förlänger inreseförbudet och avrådan från icke nödvändiga resor

Pandemin är inte över än och det är ett osäkert läge i omvärlden som är snabbt föränderligt. Regeringen förlänger därför inreseförbudet till 31 oktober och avrådan från icke nödvändiga resor förlängs till den 15 oktober.

Regeringen förlänger inreseförbudet och avrådan från icke nödvändiga resor

Nya scenarier pekar på ökad smittspridning av covid-19 i höst

Folkhälsomyndighetens nya scenarier pekar på en ökad smittspridning av covid-19 under hösten. De viktigaste orsakerna är ökade kontakter i befolkningen och den högre smittsamheten hos deltavarianten. Det mest centrala nu är att fler i befolkningen vaccinerar sig. Bedömningen är att nuvarande restriktioner och rekommendationer behöver kvarstå ännu en tid, tills vaccinationstäckningen hos den vuxna befolkningen…

Nya scenarier pekar på ökad smittspridning av covid-19 i höst

Strategi för vaccinationer mot covid-19

Region Stockholm logotyp
Detta är den senaste nyheten från Region Stockholm inom kategorin: Hälsa och vård

Strategi för vaccinationer mot covid-19 ›

Den 25 augusti ska Vårdens kunskapsstyrningsnämnd ta beslut om den fortsatta inriktningen för vaccinationerna mot covid-19. Nu är över hälften av de vuxna invånarna i Stockholms län vaccinerade med två doser och runt 75 procent har påbörjat sin vaccination. Under hösten går vaccinationsprogrammet in…

sll.se hittar du alltid det senaste från Region Stockholm, samlat på ett ställe.
Detta mejl har skickats till. Du har fått detta mejl eftersom du är prenumerant på nyheter från Region Stockholm. Om du inte längre vill få mejlutskick från oss kan du avsluta eller ändra din prenumeration här

Förlängning av covid-19-lagen och serveringslagen

Regeringen föreslår i en proposition att lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen förlängs med fyra månader, från och med 1 oktober 2021 till och med 31 januari 2022.

Covid-19-pandemin pågår fortfarande. Utifrån vetskapen om att smittläget kan förändras eller försämras är regeringen mån om att Sverige fortsatt har en god beredskap för att kunna sätta in träffsäkra åtgärder för att bekämpa covid-19.

En förlängning av covid -19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen innebär att riksdagen fortsatt ger regeringen befogenhet att tillfälligt besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder än vad som är möjligt genom annan lagstiftning.

Lagarna gör det möjligt att, vid behov, införa effektiva och träffsäkra regler, anpassade efter hur olika verksamheter ser ut. Det kan handla om begränsning av antal besökare eller deltagare, reglering av öppettider eller andra nödvändiga åtgärder för att förhindra att trängsel uppstår.

För att säkerställa en fortsatt god beredskap föreslår regeringen i propositionen att lagarna förlängs till och med den 31 januari 2022. Inga ändringar i lagarna föreslås.

Vid frågor Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator. E-post till Social­departementets registrator

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter Prenumerera via e-post Social­departementet på Twitter

Folkhälsomyndigheten: Ökad smittspridning bekymmersam

Lyssna: FHM oroas över smittspridningenFolkhälsomyndigheten oroas över nuvarande utveckling med ökad smittspridning. ”Trots allt har vi många ovaccinerade som är mottagliga för sjukdomen”, säger enhetschef Sara Byfors. Vad gäller skolan, som börjar nästa vecka med undervisning i skollokalerna, påminner Folkhälsomyndigheten om vikten av att fortsatt följa restriktionerna för att undvika smittspridning, men framhåller samtidigt vikten av att eleverna nu…

Folkhälsomyndigheten: Ökad smittspridning bekymmersam

Negativa covidtrenden fortsätter: ”Det är oroväckande”

Johan Bratt, chefsläkare och tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i region Stockholm.Lyssna: Covidläget i regionenAntalet smittade av covid-19 i Stockholm ökar för sjätte veckan i rad, 1245 nya fall registrerades förra veckan vilket är en ökning på drygt 21 procent jämfört med veckan innan. Även antalet inlagda på sjukhus ökar från 34 till 47 personer senaste veckan.…

Negativa covidtrenden fortsätter: ”Det är oroväckande”

Region Stockholm: ”Vi efterlyser klarare besked”

Regionrådet Anna Starbrink vill ha tydligare besked om tredje dosen från Folkhälsomyndigheten.Lyssna: Tydligare vaccinbesked önskas APP KORTNästa år kommer många i Sverige att erbjudas en tredje dos vaccin mot covid-19, det beskedet kom Folkhälsomyndigheten med idag. Det är ett för vagt besked tycker regionrådet Anna Starbrink med ansvar för sjukvården i Region Stockholm. ”Vi litar…

Region Stockholm: ”Vi efterlyser klarare besked”

1 August, 2021 14:01

Hyresgästföreningen Nynäshamn planerat en uppstart tidigast den 1 oktober 2021

När det gäller uthyrning av lokaler är det tillåten igen från den 1 augusti 2021 enligt Förbundsstyrelsens beslut.

Men bara för max 50 personer åt gången och att det går att sitta i sällskap om max 4 personer med minst en meter runt varje sällskap. Samt att det inte finns risk att det uppstår trängsel vid ut och ingång samt under vistelsen i lokalen.

Det är också upp till den Lokala Hyresgästföreningen att göra en bedömning vid varje tillfälle om uthyrningen kan göras smittsäkert. Skulle det visa sig att så inte går att göra får man inte hyra ut lokalen

Bedömningen gällande lokalerna inom Hyresgästföreningen Nynäshamn är att risken att uthyrning inte kan göras smittsäket är stor för det flesta lokalerna, varför dessa inte hyres ut.

Hyresgästföreningen Region Stockholm kontor Arenavägen 63 är stängt tills vidare då all personal jobbar hemma ifrån tills vidare.

Lokala Hyresgästföreningars årsmöten har flyttas fram till 2022.

Mer information hittar du på https://corona.hgfnynas.se/
eller vi växeln 070 697 27 44.

Hyresgästföreningen Nynäshamn

Smittan i Stockholm ökar – deltavarianten dominerar

Lyssna: corona deltaTotalt har 1 126 nya fall av covid-19 konstaterats i regionen under den senaste sjudagarsperioden – det är en ökning med 60 procent jämfört med veckan innan. 34 personer vårdas på sjukhus varav sex personer på IVA. ”I dag dominerar deltavarianten i Stockholm. Vi vet att den är mer smittsam, men också att vaccinet ger…

Smittan i Stockholm ökar – deltavarianten dominerar

Lättnader av pandemiregler: Kvarterslokaler och utomhusverksamhet

Förbundsstyrelsen beslutade

  • att kvarterslokalerna från den 1 augusti under smittsäkra förhållanden öppnas upp även för uthyrning med iakttagande av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
  • att följa rekommendationer för utomhusaktiviteter.
Bakgrund: regeringens beslut

Hyresgästföreningens förbundsstyrelse har tidigare beslutat att hålla de kvarterslokaler vi har till förfogande helt stängda, sedan pandemins början 2020 och fram till 1 juni 2021. Beslut om att öppna kvarterslokarna med vissa premisser antogs den 9 juni.

Nu ändras dessa beslut, i linje med regeringens och Folkhälsomyndighetens direktiv.

Regeringen har nu beslutat om vissa lättnader för bl.a. förenings och utomhusverksamhet: Från den 1 juli 2021 är för inomhusarrangemang deltagartaket som huvudregel högst 50 deltagare, förutsatt att det är säkert utifrån smittskyddssynpunkt.

För arrangemang utomhus får maximalt 600 deltagare delta, förutsatt att deltagarna inte anvisas en sittplats, då upp till 3000 deltagare kan tillåtas (varje sällskap får högst uppgå till fyra personer).

De nya lättnaderna innebär att det är tillåtet för uthyrare att hyra ut en lokal för en privat sammankomst, till exempel en fest, för upp till 50 personer. Men fortfarande gäller att besökarna behöver följa de allmänna råden och rekommendationerna som att hålla avstånd och stanna hemma vid symtom.

Varje kvarterslokalsansvarig som ska hyra ut lokalen måste därför innan uthyrning göra en bedömning på antalet deltagare som lokalen maximalt rymmer utifrån smittskyddssynpunkt. Det är viktigt att komma ihåg att vi fortsatt befinner oss i en pandemi och att huvudregeln på högst 50 personer inte kan tillämpas överallt. Hänsyn till lokalens storlek måste därför beaktas.

Kvarterslokalerna
  • Kvarterslokalerna öppnas för upp till 50 deltagare
  • Ansvariga personer för kvarterslokalerna måste göra individuella bedömningar för hur många personer lokalen rymmer. Detta måste ske innan uthyrning eller annan typ av verksamhet bedrivs i lokalen.

Med de nya riktlinjerna från regeringen och från Folkhälsomyndigheten kan nu Hyresgästföreningens kvarterslokaler öppna för egen verksamhet, med upp till 50 personer närvarande.

Få av våra lokaler rymmer maxtaket om 50 personer. Det är ändå mycket viktigt att det i alla de fall sker i en lokal som är så rymlig att alla de personer som vistas i lokalen kan göra det på ett säkert sätt där vi följer rekommendationer om att hålla avstånd, vara friska och tvätta händerna ofta.

Mat och dryck får förtäras som vanligt, men på ett smittsäkert sätt, utan att trängsel kan uppstå (gärna t.ex. portionsförpackat eller liknande).

Trygg in- och utpassage

Om möten och aktiviteter ska ske i kvarterslokalerna, är rekommendationen att ordna så att alla går in en och en och utan att trängsel uppstår vid in- och utpassage. Arrangören bör dessutom alltid tänka på att det tar lite mer tid än vanligt att upprätthålla avstånd mm. och därför se till att ha god tid på sig.

Att öppna kvarterslokalerna innebär ett stort eget ansvar hos våra föreningar för att se till att regeringens riktlinjer och Folkhälsomyndighetens rekommendationer hålls.
Förslag på möjliga aktiviteter
Aktiviteter som kan vara möjliga och rimliga att hålla i kvarterslokalerna bör t.ex. vara: förenings- och styrelsemöten, studiecirklar, utbildningar och kurser, barn- och ungdomsverksamhet, läxhjälp, språkcaféer, stick-/syjunta, bokklubbar, fester mm. Allt under förutsättning att antalet deltagare och möjlighet till avstånd följer direktiven.

Utomhusverksamhet
  • Utomhusaktiviteter kan samla upp till 600 personer, med avstånd.

Regeringens och Folkhälsomyndighetens riktlinjer innebär även att Hyresgästföreningen kan tydliggöra möjligheten till utomhusaktiviteter. Enligt besluten kan vi från den 1 juli 2021 samla upp till maximalt 600 personer utomhus.

Det är dock fortsatt mycket viktigt att alla aktiviteter anordnas så att alla deltagare kan hålla ordentligt avstånd till varandra under hela tiden aktiviteten varar, liksom när man går till eller från arrangemanget.

Mat och dryck får förtäras som vanligt, men på ett smittsäkert sätt, så att inte trängsel kan uppstå (gärna t.ex. portionsförpackat eller liknande).

Förslag på möjliga aktiviteter

Exempel på verksamheter som från den 1 juli kan bedrivas utomhus, med upp till 600 personer samlade, är barn- och ungdomsverksamhet, bomöten och liknande träffar, kampanjarbete (mot marknadshyra mm.) och värvarmöten utomhus.

Men även sådant som gemensam trädgårdsodling, trygghetsvandringar/boendeprotokoll, nattvandringar, tipspromenader, gym-, dans- och yogapass, konst- och fotoevenemang mm. är nu möjligt att genomföra i mindre grupper. Ytterligare förslag på utomhusverksamhet som är möjlig att arrangera finns på vår webbsida.

Förutsättningen till all aktivitet är dock att alla kan hålla rätt avstånd till varandra.
Sprid informationen vidare!
Rekommendationerna och de nationella riktlinjerna för Hyresgästföreningen uppdateras löpande. Arbetet utvärderas fortlöpande och vid behov kan nya beslut behöva fattas av förbundsstyrelsen.

Alla uppmanas att sprida informationen vidare i sin förening och bland medlemmar och hyresgäster i sitt område.

Ökad smittspridning av covid-19 i flera länder men fortsatt låg nivå i Sverige

Smittspridningen av covid-19 har ökat i flera länder men i Sverige ligger antalet fall sedan flera veckor på en låg nivå. Samtidigt har andelen smittade med koppling till utlandsresor ökat och deltavarianten är sedan vecka 26 den vanligaste virusvarianten. Över 70 procent av den vuxna befolkningen har nu fått minst en dos vaccin.

Ökad smittspridning av covid-19 i flera länder men fortsatt låg nivå i Sverige

Efter lättnader i restriktionerna – dessa kvarstår

Efter lättnader i restriktionerna – dessa kvarstår Från och med idag, den 15 juli 2021, ändras ett antal restriktioner i covid-19-lagen. Samtidigt är det inte fritt fram för verksamhetsutövare att göra som man vill. 739 fler ord

Efter lättnader i restriktionerna – dessa kvarstår

Pressträff med Ibrahim Baylan och Anders Tegnell

Måndag den 12 juli bjuder näringsminister Ibrahim Baylan in till digital pressträff med anledning av regeringens plan för avveckling av restriktioner. Vid pressträffen medverkar även statsepidemiolog Anders Tegnell.

Pressträff med Ibrahim Baylan och Anders Tegnell

Deltavarianten fortsätter att öka sin andel i Sverige

Det totala antalet fall av covid-19 ligger på en fortsatt låg nivå. Samtidigt utgör deltavarianten en allt större andel av fallen, och misstänkta fall rapporteras nu i alla landets regioner. För att minska risken för nya utbrott och ökad smittspridning krävs en hög vaccinationstäckning, testning och smittspårning enligt gällande vägledningar, och att alla följer smittskyddsåtgärderna.

Deltavarianten fortsätter att öka sin andel i Sverige