Kategoriarkiv: Corona

Detta gäller inom Hyresgästföreningen Nynäshamn med anledning av Corona uppdaterad 2021-05-28 #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika

All verksamhet inom Hyresgästföreningen Nynäshamn är inställd, det innebär att vi inte genomför några fysiska möten eller andra aktiviteter.

Just nu planerat Hyresgästföreningen Nynäshamn för en uppstart tidigast den 1 september 2021 om det skulle var möjligt.

Detta gäller så väl interna möten inom organisationen samt med samarbetsparter och fastighetsägare.

När det gäller våra lokaler är all ny bokning och uthyrning är stoppad, detta för att vi inte ska bidra till att smittan i landet sprids vidare detta enligt Förbundsstyrelsen 2020-08-19.

Lokala Hyresgästföreningars årsmöte 2021 flyttat till 2022

Detta gäller samtliga lokala Hyresgästföreningar

Vår växel 070 697 27 44 är öppen men med mycket begränsad bemanning för information om telefontid se http://telefontid.hgfnynas.com.

Hyresgästföreningen Region Stockholms kontor Arenavägen 63 är stängt för besökare tillsvidare men man finns på tfn 0771 443 443.

Dessa regler gäller tillsvidare men kan komma att ändras med kortvarsel. För aktuell information besök https://corona.hgfnynas.se/ eller ring växeln 070 697 27 44.

Jonas Carlsson
Ordförande
Hyresgästföreningen Nynäshamn

Detta gäller inom Hyresgästföreningen Nynäshamn med anledning av Corona uppdaterad 2021-05-20 #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika

All verksamhet inom Hyresgästföreningen Nynäshamn är inställd, det innebär att vi inte genomför några fysiska möten eller andra aktiviteter.

Utomhus aktiviteter är inte tillåtna från den 29 oktober 2020.

Just nu har vi börjat planerat för en uppstart tidigast den 1 september 2021 om det skulle var möjligt.

Detta gäller så väl interna möten inom organisationen samt med samarbetsparter och fastighetsägare.

När det gäller våra lokaler är all ny bokning och uthyrning är stoppad, detta för att vi inte ska bidra till att smittan i landet sprids vidare detta enligt Förbundsstyrelsen 2020-08-19.

Lokala Hyresgästföreningars årsmöte 2021 flyttat till 2022

Detta gäller samtliga lokala Hyresgästföreningar

Vår växel 070 697 27 44 är öppen men med mycket begränsad bemanning för information om telefontid se http://telefontid.hgfnynas.com.

Hyresgästföreningen Region Stockholms kontor Arenavägen 63 är stängt för besökare tillsvidare men man finns på tfn 0771 443 443.

Dessa regler gäller tillsvidare men kan komma att ändras med kortvarsel. För aktuell information besök https://corona.hgfnynas.se/ eller ring växeln 070 697 27 44.

Jonas Carlsson
Ordförande
Hyresgästföreningen Nynäshamn

Aktuellt från Hyresgästföreningen Nynäshamn

Lista: Så ska Sverige öppnas upp i fem steg

STEG 1

 • På biografer, teatrar och andra evenemang med sittplatser inomhus tillåts 50 personer
 • På sport-, kultur- och andra evenemang utomhus med stående publik tillåts 100 personer
 • På sport-, kultur- och andra evenemang utomhus med sittplatser tillåts 500 personer
 • Motionslopp och tävlingar som orientering, segling och cykel tillåts för 150 personer
 • För loppisar och andra marknader gäller inte längre regeln om åtta personer för offentliga tillställningar
 • För Liseberg, Gröna Lund, Skara sommarland och andra permanenta tivolin tillåts en person per 20 kvadratmeter
 • Krogar och barer tillåts servera alkohol till klockan 22 och tillåts ha öppet till 22.30
 • Sommarläger och andra aktiviteter för barn tillåts
 • Mindre cuper och tävlingar för barn både inomhus och utomhus tillåts

STEG 2 – 1 JULI

 • Taket för antalet deltagare på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus att höjas till 50 personer. Om deltagarna anvisas en sittplats kan taket höjas till 300 personer.
 • På arrangemang utomhus utan anvisad sittplats kan 600 personer delta. På arrangemang med sittplats är deltagartaket 3000 personer.
 • Motionslopp kan ha 900 utövare.
 • Maxantal för privata sammankomster höjs från åtta till 50 personer.
 • Rådet om att endast umgås med den närmste kretsen tas bort.
 • Rådet till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten och stämmor på distans lättas upp.
 • Serveringsställen får hålla öppet längre och regler för maxantal per sällskap och avstånd mellan sällskap tas bort för servering utomhus. Det blir även tillåtet att servera mat och dryck stående utomhus.

STEG 3 – MITTEN PÅ JULI

 • Passagerarbegränsningarna för långväga kollektivtrafik med buss och tåg planeras att tas bort i mitten av juli.
 • Kommunernas möjlighet att besluta om vistelseförbud på särskilt angivna platser upphävs
 • Rådet om munskydd i kollektivtrafiken tas bort
 • Regleringen med ett visst antal kvadratmeter per person i inomhus och utomhusmiljö tas bort, även om trängsel fortsatt ska undvikas.

STEG 4 – PRELIMINÄRT I SEPTEMBER

 • Deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster och offentliga sammankomster tas fort
 • Begränsningar för privata sammankomster tas bort
 • Regleringarna på serveringsställen inomhus tas bort helt

Källa: svt.se

Kommunstyrelsen kan besluta om vistelseförbud

Sedan 11 mars har kommuner möjlighet att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på andra liknande särskilda platser om det finns påtaglig risk för trängsel. 12 fler ord

Kommunstyrelsen kan besluta om vistelseförbud

Detta gäller inom Hyresgästföreningen Nynäshamn med anledning av Corona uppdaterad 2021-05-06 #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika

All verksamhet inom Hyresgästföreningen Nynäshamn är inställd, det innebär att vi inte genomför några fysiska möten eller andra aktiviteter.

Utomhus aktiviteter är inte tillåtna från den 29 oktober 2020.

Detta gäller så väl interna möten inom organisationen samt med samarbetsparter och fastighetsägare.

När det gäller våra lokaler är all ny bokning och uthyrning är stoppad, detta för att vi inte ska bidra till att smittan i landet sprids vidare detta enligt Förbundsstyrelsen 2020-08-19.

Lokala Hyresgästföreningars årsmöte 2021 flyttat till 2022

Detta gäller samtliga lokala Hyresgästföreningar

Vår växel 070 697 27 44 är öppen men med mycket begränsad bemanning för information om telefontid se http://telefontid.hgfnynas.com.

Hyresgästföreningen Region Stockholms kontor Arenavägen 63 är stängt för besökare tillsvidare men man finns på tfn 0771 443 443.

Dessa regler gäller tillsvidare men kan komma att ändras med kortvarsel. För aktuell information besök https://corona.hgfnynas.se/ eller ring växeln 070 697 27 44.

Jonas Carlsson
Ordförande
Hyresgästföreningen Nynäshamn

Aktuellt från Hyresgästföreningen Nynäshamn

Information om dispens från att genomföra årsmöten i LH under 2021

Tidigare har förbundsstyrelsen beslutat att ge LH dispens att genomföra årsmöten senast den 30 juni 2021.

Förbundsstyrelsen behandlade den 21 april frågan om ytterligare förlängning av dispensen för årsmöten i LH. Styrelsen konstaterade att Corona-smittan är fortsatt hög i landet och att FHM rekommenderar alla föreningar att skjuta upp årsmöten eller genomföra dem digitalt. Styrelsen konstaterade att det är högst osannolikt att det är möjligt att genomföra fysiska årsmöten i LH senast den 30 juni. En möjlig lämplig tidpunkt för genomförande av årsmöten skulle då tidigast infalla under hösten 2021, exempelvis senast den 31 oktober 2021. Eftersom det då endast återstår några få månader till dess ordinarie årsmöte ska hållas enligt stadgarna (senast februari 2022) ansåg förbundsstyrelsen, för att undvika alltför täta årsmöten, att dispens skulle gälla för LH-årsmöten till dess ordinarie årsmöte ska hållas 2022.

Förbundsstyrelsen ville dock betona att det självklart är möjligt att hålla årsmöten digitalt, under förutsättning att det är demokratiskt godtagbart.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lokala hyresgästföreningar kan genomföra digitala årsmöten – under förutsättning

att de demokratiska förutsättningarna finns på plats. Om situationen tillåter kan det digitala mötet kombineras med fysisk sammankomst för en mindre grupp,

att i de fall digitalt årsmöte inte är möjligt att genomföra, har lokala hyresgästföreningar dispens från stadgarnas krav att genomföra årsmöten årligen till dess ordinarie årsmöte hålls 2022, att medlemmar med förtroendeuppdrag i de lokala hyresgästföreningar som inte håller årsmöte 2021 behåller sina uppdrag till ordinarie årsmöte 2022, samt

att de förtroendevalda som vid årsmötet 2021 skulle ha avgått eller stått till omval avgår eller står istället till omval 2022, och de förtroendevalda som hade ett år kvar på sitt uppdrag 2021, har kvar sitt uppdrag ytterligare ett år när årsmöten hålls 2022.

Många lediga vaccinationstider i Region Stockholm

Lyssna: Lediga tider och vaccinationstaktDet finns ett stort antal lediga vaccinationstider för de som är 75 år och äldre på de vaccinationsmottagningar som håller öppet under påskhelgen i region Stockholm. Just nu vaccinerar alla regioner i landet personer i fas 2, som bland annat innefattar alla som 65 år och äldre, men vilka åldersgrupper inom…

Många lediga vaccinationstider i Region Stockholm

Detta gäller inom Hyresgästföreningen Nynäshamn med anledning av Corona uppdaterad 2021-03-24 #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika

All verksamhet inom Hyresgästföreningen Nynäshamn är inställd, det innebär att vi inte genomför några fysiska möten eller andra aktiviteter.

Utomhus aktiviteter är inte tillåtna från den 29 oktober 2020.

Detta gäller så väl interna möten inom organisationen samt med samarbetsparter och fastighetsägare.

När det gäller våra lokaler är all ny bokning och uthyrning är stoppad, detta för att vi inte ska bidra till att smittan i landet sprids vidare detta enligt Förbundsstyrelsen 2020-08-19.

Detta gäller samtliga lokala Hyresgästföreningar

Vår växel 070 697 27 44 är öppen men med mycket begränsad bemanning för information om telefontid se http://telefontid.hgfnynas.com.

Hyresgästföreningen Region Stockholms kontor Arenavägen 63 är stängt för besökare tillsvidare men man finns på tfn 0771 443 443.

Dessa regler gäller tillsvidare men kan komma att ändras med kortvarsel. För aktuell information besök https://corona.hgfnynas.se/ eller ring växeln 070 697 27 44.

Jonas Carlsson
Ordförande
Hyresgästföreningen Nynäshamn

Aktuellt från Hyresgästföreningen Nynäshamn

Förlängda restriktioner till följd av covid-19

Smittspridningen i Sverige ligger fortsatt på en hög nivå, de regionala skillnaderna är stora och större lokala smittutbrott förekommer. Vid en pressträff under torsdagen informerade regeringen och Folkhälsomyndigheten om ytterligare åtgärder för att bromsa smittspridningen.

Förlängda restriktioner till följd av covid-19

Detta gäller inom Hyresgästföreningen Nynäshamn med anledning av Corona uppdaterad 2020-11-06 #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika

All verksamhet inom Hyresgästföreningen Nynäshamn är inställd, det innebär att vi inte genomför några fysiska möten eller andra aktiviteter.

Utomhus aktiviteter är inte tillåtna från den 29 oktober 2020.

Detta gäller så väl interna möten inom organisationen samt med samarbetsparter och fastighetsägare.

När det gäller våra lokaler är all ny bokning och uthyrning är stoppad, detta för att vi inte ska bidra till att smittan i landet sprids vidare detta enligt Förbundsstyrelsen 2020-08-19.

Detta gäller samtliga lokala Hyresgästföreningar

Vår växel 070 697 27 44 är öppen men med mycket begränsad bemanning för information om telefontid se http://telefontid.hgfnynas.com.

Hyresgästföreningen Region Stockholms kontor Arenavägen 55 är stängt för besökare tillsvidare men man finns på tfn 0771 443 443.

Dessa regler gäller tillsvidare men kan komma att ändras med kortvarsel. För aktuell information besök https://corona.hgfnynas.se/ eller ring växeln 070 697 27 44.

Jonas Carlsson
Ordförande
Hyresgästföreningen Nynäshamn

Aktuellt från Hyresgästföreningen Nynäshamn

Regler för butiker, varuhus, gallerior, badhus, gym och sportanläggningar

Folkhälsomyndigheten har enligt covid-19-lagen möjlighet att besluta om smittskyddsåtgärder i butiker, varuhus, köpcentrum och gallerior, bland annat om begränsning av antalet besökare i lokalerna.

Regler för butiker, varuhus, gallerior, badhus, gym och sportanläggningar

Region Stockholm varnar för att tredje vågen är här

Virusläget i Stockholm fortsätter att förvärras och klockan 11 håller regionen en pressträff om hälso- och sjukvården och om nästa steg i vaccinationen. – Kurvan vänder åter uppåt och det från en ganska hög nivå, säger tf sjukvårdsdirektör Johan Bratt.

Region Stockholm varnar för att tredje vågen är här

Fler åtgärder för att minska smittspridningen

Smittspridningen av covid-19 i samhället är fortfarande hög. Majoriteten av regionerna ser antingen en platå eller en ökning av antalet fall. För att vända utvecklingen krävs flera nya åtgärder och bättre följsamhet av de nationella allmänna råden.

Fler åtgärder för att minska smittspridningen

Digital pressträff med statsministern 24 februari 2021

Onsdag den 24 februari håller statsminister Stefan Löfven, socialminister Lena Hallengren, utbildningsminister Anna Ekström och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson en digital pressträff.

Digital pressträff med statsministern 24 februari 2021

Samtliga godkända vacciner mot covid-19 skyddar mot sjukdom

Det är klokt att den som erbjuds vaccination mot covid-19 tackar ja, både för sin egen skull och för andras, oavsett vilket vaccin som erbjuds. Samtliga hittills godkända vacciner skyddar mot sjukdom.

Samtliga godkända vacciner mot covid-19 skyddar mot sjukdom

Nya regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster

Den 8 januari beslutade riksdagen att anta den tillfälliga pandemilagen som ska hindra smittspridningen av covid-19 mer effektivt. Med stöd av den nya lagen har regeringen idag fattat beslut om en ny förordning – kallad ”begränsningsförordningen” – som innebär att rättsligt bindande regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för…

Nya regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster