Folkhälsomyndighetens nya scenarier för smittspridningen

Folkhälsomyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram tre nya scenarier för hur smittspridningen kan se ut 1 juli till 30 september. Alla scenarier indikerar låg smittspridning under sommaren och två visar en liten uppgång av smittan till hösten.

Folkhälsomyndighetens nya scenarier för smittspridningen

Lämna ett svar