Lättnader av pandemiregler: Kvarterslokaler och utomhusverksamhet

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen har den 9 juni 2021 fattat beslut om

  • att öppna kvarterslokalerna på följande premisser, från den 1 juni.
  • följande rekommendationer för utomhusaktiviteter.

Bakgrund: regeringens beslut

Hyresgästföreningens förbundsstyrelse har tidigare beslutat att hålla de kvarterslokaler vi har till förfogande helt stängda, sedan pandemins början 2020 och fram till nu. Den verksamhet vi vanligen bedrivit i bostadsområdena har under 2020 och våren 2021 varit sparsam, i syfte att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Nu ändras dessa beslut, i linje med regeringens och Folkhälsomyndighetens direktiv.

Regeringen har nu beslutat om vissa lättnader av restriktionerna för bl.a. förenings- och utomhusverksamhet: Från den 1 juni 2021 är för inomhusarrangemang deltagartaket som huvudregel fortsättningsvis åtta deltagare.

Om deltagarna anvisas en sittplats med tillbörligt avstånd emellan kan dock upp till 50 deltagare tillåtas.

För arrangemang utomhus får maximalt 100 deltagare delta, förutsatt att deltagarna inte anvisas en sittplats, då upp till 500 deltagare kan tillåtas.

Kvarterslokalerna

  • Kvarterslokalerna öppnas för upp till 8 personer
  • I stora lokaler kan i undantagsfall fler personer samlas, sittande
  • Ingen uthyrning eller utlåning får ske till privatpersoner och lokalerna får inte, avsett vem som lånar/hyr lokalen, användas till fester.

Med de nya riktlinjerna från regeringen och från Folkhälsomyndigheten kan nu Hyresgästföreningens kvarterslokaler öppna för egen verksamhet, med upp till 8 personer närvarande.

I de fall då det i en kvarterslokal finns utrymme att placera ut fler än 8 stolar med två meters avstånd, så kan antalet om 8 personer i undantagsfall överskridas.

Få av våra lokaler rymmer maxtaket om 50 personer. Det är ändå mycket viktigt att det i alla de fall där deltagarna blir fler än 8, sker i en lokal som är så rymlig att alla de personer som sitter har stolar som kan placeras ut med två meters avstånd.

Mat och dryck får förtäras som vanligt, men på ett smittsäkert sätt, utan att trängsel kan uppstå (gärna t.ex. portionsförpackat eller liknande).

Trygg in- och utpassage

Om möten och aktiviteter skulle få ett deltagande med fler än 8 personer, i de lokaler som klarar avståndskraven, är rekommendationen att ordna så att alla går in en och en och utan att trängsel uppstår vid in- och utpassage. Arrangören bör dessutom alltid tänka på att det tar lite mer tid än vanligt att upprätthålla avstånd mm. och därför se till att ha god tid på sig.

Att öppna kvarterslokalerna innebär ett stort eget ansvar hos våra föreningar för att se till att regeringens riktlinjer och Folkhälsomyndighetens rekommendationer hålls.

Ingen uthyrning

Vid uthyrning av kvarterslokaler till privatpersoner kan Hyresgästföreningen inte ta ansvar för att rätt antal personer och avstånd hålls. Kvarterslokalerna bör därför användas endast till Hyresgästföreningens egen verksamhet – eller i samarbeten med andra organisationer (t.ex. ABF, PRO, m.fl.), på sådant vis så att våra förtroendevalda och/eller anställda kan ta fullt ansvar för lokalernas användning och för att riktlinjerna följs.

Oavsett vem som använder lokalen kan den inte användas till fester. Restriktionerna om antal deltagande ska gälla vid alla tillfällen.

Anställd personal ska heller inte använda kvarterslokalerna.

Förslag på möjliga aktiviteter

Aktiviteter som kan vara möjliga och rimliga att hålla i kvarterslokalerna under dessa premisser bör t.ex. vara: förenings- och styrelsemöten, studiecirklar, utbildningar och kurser, barn- och ungdomsverksamhet, läxhjälp, språkcaféer, stick-/syjunta, bokklubbar mm. Allt under förutsättning att antalet deltagare och möjlighet till avstånd följer direktiven.

Utomhusverksamhet

Utomhusaktiviteter kan samla upp till 100 personer, med avstånd.

Regeringens och Folkhälsomyndighetens riktlinjer innebär även att Hyresgästföreningen kan tydliggöra möjligheten till utomhusaktiviteter. Enligt besluten kan vi från den 1 juni 2021 samla upp till maximalt 100 personer utomhus.

Det är dock fortsatt mycket viktigt att alla aktiviteter anordnas så att alla deltagare kan hålla ordentligt avstånd till varandra under hela tiden aktiviteten varar, liksom när man går till eller från arrangemanget.

Mat och dryck får förtäras som vanligt, men på ett smittsäkert sätt, så att inte trängsel kan uppstå (gärna t.ex. portionsförpackat eller liknande).

Förslag på möjliga aktiviteter

Exempel på verksamheter som från den 1 juni kan bedrivas utomhus, med upp till 100 personer samlade, är barn- och ungdomsverksamhet, bomöten och liknande träffar, kampanjarbete (mot marknadshyra mm.) och värvarmöten utomhus.

Men även sådant som gemensam trädgårdsodling, trygghetsvandringar/boendeprotokoll, nattvandringar, tipspromenader, gym-, dans- och yogapass, konst- och fotoevenemang mm. är nu möjligt att genomföra i mindre grupper.

Förutsättningen till all aktivitet är dock att alla kan hålla rätt avstånd till varandra.

Lämna ett svar