Kommunstyrelsen kan besluta om vistelseförbud

Sedan 11 mars har kommuner möjlighet att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på andra liknande särskilda platser om det finns påtaglig risk för trängsel. 12 fler ord

Kommunstyrelsen kan besluta om vistelseförbud

Lämna ett svar