Information om dispens från att genomföra årsmöten i LH under 2021

Tidigare har förbundsstyrelsen beslutat att ge LH dispens att genomföra årsmöten senast den 30 juni 2021.

Förbundsstyrelsen behandlade den 21 april frågan om ytterligare förlängning av dispensen för årsmöten i LH. Styrelsen konstaterade att Corona-smittan är fortsatt hög i landet och att FHM rekommenderar alla föreningar att skjuta upp årsmöten eller genomföra dem digitalt. Styrelsen konstaterade att det är högst osannolikt att det är möjligt att genomföra fysiska årsmöten i LH senast den 30 juni. En möjlig lämplig tidpunkt för genomförande av årsmöten skulle då tidigast infalla under hösten 2021, exempelvis senast den 31 oktober 2021. Eftersom det då endast återstår några få månader till dess ordinarie årsmöte ska hållas enligt stadgarna (senast februari 2022) ansåg förbundsstyrelsen, för att undvika alltför täta årsmöten, att dispens skulle gälla för LH-årsmöten till dess ordinarie årsmöte ska hållas 2022.

Förbundsstyrelsen ville dock betona att det självklart är möjligt att hålla årsmöten digitalt, under förutsättning att det är demokratiskt godtagbart.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lokala hyresgästföreningar kan genomföra digitala årsmöten – under förutsättning

att de demokratiska förutsättningarna finns på plats. Om situationen tillåter kan det digitala mötet kombineras med fysisk sammankomst för en mindre grupp,

att i de fall digitalt årsmöte inte är möjligt att genomföra, har lokala hyresgästföreningar dispens från stadgarnas krav att genomföra årsmöten årligen till dess ordinarie årsmöte hålls 2022, att medlemmar med förtroendeuppdrag i de lokala hyresgästföreningar som inte håller årsmöte 2021 behåller sina uppdrag till ordinarie årsmöte 2022, samt

att de förtroendevalda som vid årsmötet 2021 skulle ha avgått eller stått till omval avgår eller står istället till omval 2022, och de förtroendevalda som hade ett år kvar på sitt uppdrag 2021, har kvar sitt uppdrag ytterligare ett år när årsmöten hålls 2022.

1 tanke kring ”Information om dispens från att genomföra årsmöten i LH under 2021

  1. Pingback: Detta gäller inom Hyresgästföreningen Nynäshamn med anledning av Corona uppdaterad 2021-06-24 #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika | Samlad information om hur coronaviruset påverkar verksamheten #hgfnynas #corona

Lämna ett svar