Fler åtgärder för att minska smittspridningen

Smittspridningen av covid-19 i samhället är fortfarande hög. Majoriteten av regionerna ser antingen en platå eller en ökning av antalet fall. För att vända utvecklingen krävs flera nya åtgärder och bättre följsamhet av de nationella allmänna råden.

Fler åtgärder för att minska smittspridningen

Lämna ett svar