Regler för utomhusaktiviteter från 28 augusti 2020

  • Max 50 personer
  • Att det går att hålla rimligt avstånd mellan deltagarna/sällskap minst 1 meter.
  • Tillgång till handsprit och deltagarna tvättar händerna med den.
  • Att man följer Folkhälsomyndigheten regler.
  • Att det framgår av inbjudan att deltagarna sker på egen risk.

Ovanstående regler måste fram gå på inbjudan.

Skulle smittspridningen öka i Nynäshamn med fler än 6 konstaterade fall under en rullande fyra veckors period, så kommer verksamhet stoppas beslut om detta kommer varje torsdag kväll för kommande vecka.

Har du frågor kan du ringa växeln på 070 697 27 44 under telefontiden.

Med vänlig hälsning

Jonas Carlsson
Ordförande
Hyresgästföreningen Nynäshamn

Lämna ett svar