Utvalt inlägg

Detta gäller inom Hyresgästföreningen Nynäshamn med anledning av Corona uppdaterad 2021-06-24 #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika

All verksamhet inom Hyresgästföreningen Nynäshamn är inställd, det innebär att vi inte genomför några fysiska möten eller andra aktiviteter.

Just nu planerat Hyresgästföreningen Nynäshamn för en uppstart tidigast den 1 oktober 2021 om det skulle var möjligt.

Detta gäller så väl interna möten inom organisationen samt med samarbetsparter och fastighetsägare.

När det gäller våra lokaler är all ny bokning och uthyrning är stoppad, detta för att vi inte ska bidra till att smittan i landet sprids vidare detta enligt Förbundsstyrelsen 2020-08-19.

Lokala Hyresgästföreningars årsmöte 2021 flyttat till 2022

Detta gäller samtliga lokala Hyresgästföreningar

Vår växel 070 697 27 44 är öppen men med mycket begränsad bemanning för information om telefontid se http://telefontid.hgfnynas.com.

Hyresgästföreningen Region Stockholms kontor Arenavägen 63 är stängt för besökare tillsvidare men man finns på tfn 0771 443 443.

Dessa regler gäller tillsvidare men kan komma att ändras med kortvarsel. För aktuell information besök https://corona.hgfnynas.se/ eller ring växeln 070 697 27 44.

Jonas Carlsson
Ordförande
Hyresgästföreningen Nynäshamn

Utvalt inlägg

Lista: Så ska Sverige öppnas upp i fem steg

STEG 1

 • På biografer, teatrar och andra evenemang med sittplatser inomhus tillåts 50 personer
 • På sport-, kultur- och andra evenemang utomhus med stående publik tillåts 100 personer
 • På sport-, kultur- och andra evenemang utomhus med sittplatser tillåts 500 personer
 • Motionslopp och tävlingar som orientering, segling och cykel tillåts för 150 personer
 • För loppisar och andra marknader gäller inte längre regeln om åtta personer för offentliga tillställningar
 • För Liseberg, Gröna Lund, Skara sommarland och andra permanenta tivolin tillåts en person per 20 kvadratmeter
 • Krogar och barer tillåts servera alkohol till klockan 22 och tillåts ha öppet till 22.30
 • Sommarläger och andra aktiviteter för barn tillåts
 • Mindre cuper och tävlingar för barn både inomhus och utomhus tillåts

STEG 2 – 1 JULI

 • Taket för antalet deltagare på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus att höjas till 50 personer. Om deltagarna anvisas en sittplats kan taket höjas till 300 personer.
 • På arrangemang utomhus utan anvisad sittplats kan 600 personer delta. På arrangemang med sittplats är deltagartaket 3000 personer.
 • Motionslopp kan ha 900 utövare.
 • Maxantal för privata sammankomster höjs från åtta till 50 personer.
 • Rådet om att endast umgås med den närmste kretsen tas bort.
 • Rådet till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten och stämmor på distans lättas upp.
 • Serveringsställen får hålla öppet längre och regler för maxantal per sällskap och avstånd mellan sällskap tas bort för servering utomhus. Det blir även tillåtet att servera mat och dryck stående utomhus.

STEG 3 – MITTEN PÅ JULI

 • Passagerarbegränsningarna för långväga kollektivtrafik med buss och tåg planeras att tas bort i mitten av juli.
 • Kommunernas möjlighet att besluta om vistelseförbud på särskilt angivna platser upphävs
 • Rådet om munskydd i kollektivtrafiken tas bort
 • Regleringen med ett visst antal kvadratmeter per person i inomhus och utomhusmiljö tas bort, även om trängsel fortsatt ska undvikas.

STEG 4 – PRELIMINÄRT I SEPTEMBER

 • Deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster och offentliga sammankomster tas fort
 • Begränsningar för privata sammankomster tas bort
 • Regleringarna på serveringsställen inomhus tas bort helt

Källa: svt.se

Lättnader av pandemiregler: Kvarterslokaler och utomhusverksamhet

Förbundsstyrelsen beslutade

 • att kvarterslokalerna från den 1 augusti under smittsäkra förhållanden öppnas upp även för uthyrning med iakttagande av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 • att följa rekommendationer för utomhusaktiviteter.
Bakgrund: regeringens beslut

Hyresgästföreningens förbundsstyrelse har tidigare beslutat att hålla de kvarterslokaler vi har till förfogande helt stängda, sedan pandemins början 2020 och fram till 1 juni 2021. Beslut om att öppna kvarterslokarna med vissa premisser antogs den 9 juni.

Nu ändras dessa beslut, i linje med regeringens och Folkhälsomyndighetens direktiv.

Regeringen har nu beslutat om vissa lättnader för bl.a. förenings och utomhusverksamhet: Från den 1 juli 2021 är för inomhusarrangemang deltagartaket som huvudregel högst 50 deltagare, förutsatt att det är säkert utifrån smittskyddssynpunkt.

För arrangemang utomhus får maximalt 600 deltagare delta, förutsatt att deltagarna inte anvisas en sittplats, då upp till 3000 deltagare kan tillåtas (varje sällskap får högst uppgå till fyra personer).

De nya lättnaderna innebär att det är tillåtet för uthyrare att hyra ut en lokal för en privat sammankomst, till exempel en fest, för upp till 50 personer. Men fortfarande gäller att besökarna behöver följa de allmänna råden och rekommendationerna som att hålla avstånd och stanna hemma vid symtom.

Varje kvarterslokalsansvarig som ska hyra ut lokalen måste därför innan uthyrning göra en bedömning på antalet deltagare som lokalen maximalt rymmer utifrån smittskyddssynpunkt. Det är viktigt att komma ihåg att vi fortsatt befinner oss i en pandemi och att huvudregeln på högst 50 personer inte kan tillämpas överallt. Hänsyn till lokalens storlek måste därför beaktas.

Kvarterslokalerna
 • Kvarterslokalerna öppnas för upp till 50 deltagare
 • Ansvariga personer för kvarterslokalerna måste göra individuella bedömningar för hur många personer lokalen rymmer. Detta måste ske innan uthyrning eller annan typ av verksamhet bedrivs i lokalen.

Med de nya riktlinjerna från regeringen och från Folkhälsomyndigheten kan nu Hyresgästföreningens kvarterslokaler öppna för egen verksamhet, med upp till 50 personer närvarande.

Få av våra lokaler rymmer maxtaket om 50 personer. Det är ändå mycket viktigt att det i alla de fall sker i en lokal som är så rymlig att alla de personer som vistas i lokalen kan göra det på ett säkert sätt där vi följer rekommendationer om att hålla avstånd, vara friska och tvätta händerna ofta.

Mat och dryck får förtäras som vanligt, men på ett smittsäkert sätt, utan att trängsel kan uppstå (gärna t.ex. portionsförpackat eller liknande).

Trygg in- och utpassage

Om möten och aktiviteter ska ske i kvarterslokalerna, är rekommendationen att ordna så att alla går in en och en och utan att trängsel uppstår vid in- och utpassage. Arrangören bör dessutom alltid tänka på att det tar lite mer tid än vanligt att upprätthålla avstånd mm. och därför se till att ha god tid på sig.

Att öppna kvarterslokalerna innebär ett stort eget ansvar hos våra föreningar för att se till att regeringens riktlinjer och Folkhälsomyndighetens rekommendationer hålls.
Förslag på möjliga aktiviteter
Aktiviteter som kan vara möjliga och rimliga att hålla i kvarterslokalerna bör t.ex. vara: förenings- och styrelsemöten, studiecirklar, utbildningar och kurser, barn- och ungdomsverksamhet, läxhjälp, språkcaféer, stick-/syjunta, bokklubbar, fester mm. Allt under förutsättning att antalet deltagare och möjlighet till avstånd följer direktiven.

Utomhusverksamhet
 • Utomhusaktiviteter kan samla upp till 600 personer, med avstånd.

Regeringens och Folkhälsomyndighetens riktlinjer innebär även att Hyresgästföreningen kan tydliggöra möjligheten till utomhusaktiviteter. Enligt besluten kan vi från den 1 juli 2021 samla upp till maximalt 600 personer utomhus.

Det är dock fortsatt mycket viktigt att alla aktiviteter anordnas så att alla deltagare kan hålla ordentligt avstånd till varandra under hela tiden aktiviteten varar, liksom när man går till eller från arrangemanget.

Mat och dryck får förtäras som vanligt, men på ett smittsäkert sätt, så att inte trängsel kan uppstå (gärna t.ex. portionsförpackat eller liknande).

Förslag på möjliga aktiviteter

Exempel på verksamheter som från den 1 juli kan bedrivas utomhus, med upp till 600 personer samlade, är barn- och ungdomsverksamhet, bomöten och liknande träffar, kampanjarbete (mot marknadshyra mm.) och värvarmöten utomhus.

Men även sådant som gemensam trädgårdsodling, trygghetsvandringar/boendeprotokoll, nattvandringar, tipspromenader, gym-, dans- och yogapass, konst- och fotoevenemang mm. är nu möjligt att genomföra i mindre grupper. Ytterligare förslag på utomhusverksamhet som är möjlig att arrangera finns på vår webbsida.

Förutsättningen till all aktivitet är dock att alla kan hålla rätt avstånd till varandra.
Sprid informationen vidare!
Rekommendationerna och de nationella riktlinjerna för Hyresgästföreningen uppdateras löpande. Arbetet utvärderas fortlöpande och vid behov kan nya beslut behöva fattas av förbundsstyrelsen.

Alla uppmanas att sprida informationen vidare i sin förening och bland medlemmar och hyresgäster i sitt område.

Ökad smittspridning av covid-19 i flera länder men fortsatt låg nivå i Sverige

Smittspridningen av covid-19 har ökat i flera länder men i Sverige ligger antalet fall sedan flera veckor på en låg nivå. Samtidigt har andelen smittade med koppling till utlandsresor ökat och deltavarianten är sedan vecka 26 den vanligaste virusvarianten. Över 70 procent av den vuxna befolkningen har nu fått minst en dos vaccin.

Ökad smittspridning av covid-19 i flera länder men fortsatt låg nivå i Sverige

Efter lättnader i restriktionerna – dessa kvarstår

Efter lättnader i restriktionerna – dessa kvarstår Från och med idag, den 15 juli 2021, ändras ett antal restriktioner i covid-19-lagen. Samtidigt är det inte fritt fram för verksamhetsutövare att göra som man vill. 739 fler ord

Efter lättnader i restriktionerna – dessa kvarstår

Pressträff med Ibrahim Baylan och Anders Tegnell

Måndag den 12 juli bjuder näringsminister Ibrahim Baylan in till digital pressträff med anledning av regeringens plan för avveckling av restriktioner. Vid pressträffen medverkar även statsepidemiolog Anders Tegnell.

Pressträff med Ibrahim Baylan och Anders Tegnell

Deltavarianten fortsätter att öka sin andel i Sverige

Det totala antalet fall av covid-19 ligger på en fortsatt låg nivå. Samtidigt utgör deltavarianten en allt större andel av fallen, och misstänkta fall rapporteras nu i alla landets regioner. För att minska risken för nya utbrott och ökad smittspridning krävs en hög vaccinationstäckning, testning och smittspårning enligt gällande vägledningar, och att alla följer smittskyddsåtgärderna.

Deltavarianten fortsätter att öka sin andel i Sverige

Folkhälsomyndighetens nya scenarier för smittspridningen

Folkhälsomyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram tre nya scenarier för hur smittspridningen kan se ut 1 juli till 30 september. Alla scenarier indikerar låg smittspridning under sommaren och två visar en liten uppgång av smittan till hösten.

Folkhälsomyndighetens nya scenarier för smittspridningen

Nya beslut med anledning av gällande rekommendationer för Covid-19

Nationella ledningsgruppen har fattat följande beslut kring verksamhetsåtergångar med hänsyn till nya rekommendationer för Covid-19.

Förbundschefen beslutade:

 • Att Hyresgästföreningen kommer att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd som gäller fram till den 31 september. ”Enligt de allmänna råden bör individer bland annat stanna hemma vid symtom på covid-19, begränsa nya nära kontakter, arbeta hemifrån så ofta det är möjligt samt hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel”, samt följa de nya utomhusrestriktioner som gäller från 1 juni.
 • Att testverksamhet med medlemsvärvning vid dörr, startar upp sista veckan i augusti.
 • Att de regionala återgångsplanera för arbete på kontoren kommer att börja gälla från 1 oktober 2021.
 • Att besluten kan komma att ändras utifrån Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer.

Medlemsrekryteringen via dörr kommer att starta upp med ett nationellt samordnat test där en liten grupp går ut och rekryteringar i slutet av augusti. Testet kommer att utvärderas löpande och tidigast under september kommer rekryteringen att starta upp i större skala.

Digitala vaccinationsbevis för resande inom EU klara från 1 juli

Den 1 juli kommer de nya digitala vaccinationsbevisen för covid-19 att lanseras. Inom kort kommer den digitala tjänsten även innehålla bevis om att man testat negativt eller om man tillfrisknat från covid-19.

Digitala vaccinationsbevis för resande inom EU klara från 1 juli

Lättnader av pandemiregler: Kvarterslokaler och utomhusverksamhet

Förbundsstyrelsens beslut

Förbundsstyrelsen har den 9 juni 2021 fattat beslut om

 • att öppna kvarterslokalerna på följande premisser, från den 1 juni.
 • följande rekommendationer för utomhusaktiviteter.

Bakgrund: regeringens beslut

Hyresgästföreningens förbundsstyrelse har tidigare beslutat att hålla de kvarterslokaler vi har till förfogande helt stängda, sedan pandemins början 2020 och fram till nu. Den verksamhet vi vanligen bedrivit i bostadsområdena har under 2020 och våren 2021 varit sparsam, i syfte att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Nu ändras dessa beslut, i linje med regeringens och Folkhälsomyndighetens direktiv.

Regeringen har nu beslutat om vissa lättnader av restriktionerna för bl.a. förenings- och utomhusverksamhet: Från den 1 juni 2021 är för inomhusarrangemang deltagartaket som huvudregel fortsättningsvis åtta deltagare.

Om deltagarna anvisas en sittplats med tillbörligt avstånd emellan kan dock upp till 50 deltagare tillåtas.

För arrangemang utomhus får maximalt 100 deltagare delta, förutsatt att deltagarna inte anvisas en sittplats, då upp till 500 deltagare kan tillåtas.

Kvarterslokalerna

 • Kvarterslokalerna öppnas för upp till 8 personer
 • I stora lokaler kan i undantagsfall fler personer samlas, sittande
 • Ingen uthyrning eller utlåning får ske till privatpersoner och lokalerna får inte, avsett vem som lånar/hyr lokalen, användas till fester.

Med de nya riktlinjerna från regeringen och från Folkhälsomyndigheten kan nu Hyresgästföreningens kvarterslokaler öppna för egen verksamhet, med upp till 8 personer närvarande.

I de fall då det i en kvarterslokal finns utrymme att placera ut fler än 8 stolar med två meters avstånd, så kan antalet om 8 personer i undantagsfall överskridas.

Få av våra lokaler rymmer maxtaket om 50 personer. Det är ändå mycket viktigt att det i alla de fall där deltagarna blir fler än 8, sker i en lokal som är så rymlig att alla de personer som sitter har stolar som kan placeras ut med två meters avstånd.

Mat och dryck får förtäras som vanligt, men på ett smittsäkert sätt, utan att trängsel kan uppstå (gärna t.ex. portionsförpackat eller liknande).

Trygg in- och utpassage

Om möten och aktiviteter skulle få ett deltagande med fler än 8 personer, i de lokaler som klarar avståndskraven, är rekommendationen att ordna så att alla går in en och en och utan att trängsel uppstår vid in- och utpassage. Arrangören bör dessutom alltid tänka på att det tar lite mer tid än vanligt att upprätthålla avstånd mm. och därför se till att ha god tid på sig.

Att öppna kvarterslokalerna innebär ett stort eget ansvar hos våra föreningar för att se till att regeringens riktlinjer och Folkhälsomyndighetens rekommendationer hålls.

Ingen uthyrning

Vid uthyrning av kvarterslokaler till privatpersoner kan Hyresgästföreningen inte ta ansvar för att rätt antal personer och avstånd hålls. Kvarterslokalerna bör därför användas endast till Hyresgästföreningens egen verksamhet – eller i samarbeten med andra organisationer (t.ex. ABF, PRO, m.fl.), på sådant vis så att våra förtroendevalda och/eller anställda kan ta fullt ansvar för lokalernas användning och för att riktlinjerna följs.

Oavsett vem som använder lokalen kan den inte användas till fester. Restriktionerna om antal deltagande ska gälla vid alla tillfällen.

Anställd personal ska heller inte använda kvarterslokalerna.

Förslag på möjliga aktiviteter

Aktiviteter som kan vara möjliga och rimliga att hålla i kvarterslokalerna under dessa premisser bör t.ex. vara: förenings- och styrelsemöten, studiecirklar, utbildningar och kurser, barn- och ungdomsverksamhet, läxhjälp, språkcaféer, stick-/syjunta, bokklubbar mm. Allt under förutsättning att antalet deltagare och möjlighet till avstånd följer direktiven.

Utomhusverksamhet

Utomhusaktiviteter kan samla upp till 100 personer, med avstånd.

Regeringens och Folkhälsomyndighetens riktlinjer innebär även att Hyresgästföreningen kan tydliggöra möjligheten till utomhusaktiviteter. Enligt besluten kan vi från den 1 juni 2021 samla upp till maximalt 100 personer utomhus.

Det är dock fortsatt mycket viktigt att alla aktiviteter anordnas så att alla deltagare kan hålla ordentligt avstånd till varandra under hela tiden aktiviteten varar, liksom när man går till eller från arrangemanget.

Mat och dryck får förtäras som vanligt, men på ett smittsäkert sätt, så att inte trängsel kan uppstå (gärna t.ex. portionsförpackat eller liknande).

Förslag på möjliga aktiviteter

Exempel på verksamheter som från den 1 juni kan bedrivas utomhus, med upp till 100 personer samlade, är barn- och ungdomsverksamhet, bomöten och liknande träffar, kampanjarbete (mot marknadshyra mm.) och värvarmöten utomhus.

Men även sådant som gemensam trädgårdsodling, trygghetsvandringar/boendeprotokoll, nattvandringar, tipspromenader, gym-, dans- och yogapass, konst- och fotoevenemang mm. är nu möjligt att genomföra i mindre grupper.

Förutsättningen till all aktivitet är dock att alla kan hålla rätt avstånd till varandra.

Fler vaccinationscentraler i norr än söder

Region Stockholm har nu 27 vaccinationsmottagningar men majoriteten ligger i norra länet, och ingen längst ner i söder, i Nynäshamn. Det är inte tillräckligt bra, säger Nynäshamnspolitikern Harry Bouveng (M), som samtidigt har en viss förståelse för att det är komplicerat. Hör mer i videon ovan.

Fler vaccinationscentraler i norr än söder

Detta gäller inom Hyresgästföreningen Nynäshamn med anledning av Corona uppdaterad 2021-05-28 #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika

All verksamhet inom Hyresgästföreningen Nynäshamn är inställd, det innebär att vi inte genomför några fysiska möten eller andra aktiviteter.

Just nu planerat Hyresgästföreningen Nynäshamn för en uppstart tidigast den 1 september 2021 om det skulle var möjligt.

Detta gäller så väl interna möten inom organisationen samt med samarbetsparter och fastighetsägare.

När det gäller våra lokaler är all ny bokning och uthyrning är stoppad, detta för att vi inte ska bidra till att smittan i landet sprids vidare detta enligt Förbundsstyrelsen 2020-08-19.

Lokala Hyresgästföreningars årsmöte 2021 flyttat till 2022

Detta gäller samtliga lokala Hyresgästföreningar

Vår växel 070 697 27 44 är öppen men med mycket begränsad bemanning för information om telefontid se http://telefontid.hgfnynas.com.

Hyresgästföreningen Region Stockholms kontor Arenavägen 63 är stängt för besökare tillsvidare men man finns på tfn 0771 443 443.

Dessa regler gäller tillsvidare men kan komma att ändras med kortvarsel. För aktuell information besök https://corona.hgfnynas.se/ eller ring växeln 070 697 27 44.

Jonas Carlsson
Ordförande
Hyresgästföreningen Nynäshamn

Detta gäller inom Hyresgästföreningen Nynäshamn med anledning av Corona uppdaterad 2021-05-20 #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika

All verksamhet inom Hyresgästföreningen Nynäshamn är inställd, det innebär att vi inte genomför några fysiska möten eller andra aktiviteter.

Utomhus aktiviteter är inte tillåtna från den 29 oktober 2020.

Just nu har vi börjat planerat för en uppstart tidigast den 1 september 2021 om det skulle var möjligt.

Detta gäller så väl interna möten inom organisationen samt med samarbetsparter och fastighetsägare.

När det gäller våra lokaler är all ny bokning och uthyrning är stoppad, detta för att vi inte ska bidra till att smittan i landet sprids vidare detta enligt Förbundsstyrelsen 2020-08-19.

Lokala Hyresgästföreningars årsmöte 2021 flyttat till 2022

Detta gäller samtliga lokala Hyresgästföreningar

Vår växel 070 697 27 44 är öppen men med mycket begränsad bemanning för information om telefontid se http://telefontid.hgfnynas.com.

Hyresgästföreningen Region Stockholms kontor Arenavägen 63 är stängt för besökare tillsvidare men man finns på tfn 0771 443 443.

Dessa regler gäller tillsvidare men kan komma att ändras med kortvarsel. För aktuell information besök https://corona.hgfnynas.se/ eller ring växeln 070 697 27 44.

Jonas Carlsson
Ordförande
Hyresgästföreningen Nynäshamn

Aktuellt från Hyresgästföreningen Nynäshamn

Kommunstyrelsen kan besluta om vistelseförbud

Sedan 11 mars har kommuner möjlighet att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på andra liknande särskilda platser om det finns påtaglig risk för trängsel. 12 fler ord

Kommunstyrelsen kan besluta om vistelseförbud

Detta gäller inom Hyresgästföreningen Nynäshamn med anledning av Corona uppdaterad 2021-05-06 #nynäshamn #ösmo #sorunda #storavika

All verksamhet inom Hyresgästföreningen Nynäshamn är inställd, det innebär att vi inte genomför några fysiska möten eller andra aktiviteter.

Utomhus aktiviteter är inte tillåtna från den 29 oktober 2020.

Detta gäller så väl interna möten inom organisationen samt med samarbetsparter och fastighetsägare.

När det gäller våra lokaler är all ny bokning och uthyrning är stoppad, detta för att vi inte ska bidra till att smittan i landet sprids vidare detta enligt Förbundsstyrelsen 2020-08-19.

Lokala Hyresgästföreningars årsmöte 2021 flyttat till 2022

Detta gäller samtliga lokala Hyresgästföreningar

Vår växel 070 697 27 44 är öppen men med mycket begränsad bemanning för information om telefontid se http://telefontid.hgfnynas.com.

Hyresgästföreningen Region Stockholms kontor Arenavägen 63 är stängt för besökare tillsvidare men man finns på tfn 0771 443 443.

Dessa regler gäller tillsvidare men kan komma att ändras med kortvarsel. För aktuell information besök https://corona.hgfnynas.se/ eller ring växeln 070 697 27 44.

Jonas Carlsson
Ordförande
Hyresgästföreningen Nynäshamn

Aktuellt från Hyresgästföreningen Nynäshamn